Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 bişirilmiş karbon anod blokları ton 24000 1450 34800000
Cəm ƏDV Yekun
34800000 0 34800000