Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 40 futluq və 20 futluq konteynerlərin yüklənib-boşaldılması üçün 70 tonluq avtokran icarəsi xidməti gün 70 550 38500
Cəm ƏDV Yekun
38500 6930 45430