Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Təkər 10.00-20-16PR kamer ilə birgə ədəd 80 310 24800
2 Təkər 11.00 R20 (RD02) (kamer ilə birgə) ədəd 30 350 10500
3 Kamer 16/70-24 ədəd 12 35 420
4 Təkər 16/70-24 ədəd 8 460 3680
5 Təkər 185/75 R16C ədəd 4 95 380
6 Flipper 16/70-24 ədəd 8 30 240
7 Təkər 175/70 R13 ədəd 4 65 260
8 Flipper 9.00 R 16 ədəd 6 30 180
9 Təkər 215/60 R 17 ədəd 4 196 784
10 Təkər 9.00 R 20 (kamer ilə birgə) ədəd 40 280 11200
11 Təkər  225*70 R 15 ədəd 4 105 420
12 Təkər 235/55 R 17 ədəd 4 130 520
13 Təkər 185/70 R16 ədəd 8 95 760
14 Təkər 8.25-R20 (kamer ilə birgə) ədəd 10 260 2600
15 Bərk təkər 9.00-16 ədəd 4 935 3740
Cəm ƏDV Yekun
60484 10887.12 71371.12