Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 "Azəralüminium" MMC-nin "Gəncə Alüminium Kompleksi" istehsal sahəsində 24 saat tibbi xidmətin təşkili ay 12 3008 36096
Cəm ƏDV Yekun
36096 6497.28 42593.28