Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Sıxılmış oksigen qazı DÜİST 5583-78 m3 15600 1.1 17160
Cəm ƏDV Yekun
17160 17160