Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yağlama soyutma mayesi "Petral RD" ton 75 2330 174750
Cəm ƏDV Yekun
174750 174750