Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Hidravlik silindr 360/300x200, 22MPa, GBHY8097-05-00-00/ Hydraulic cylinder 360/300x200, 22MPa, GBHY8097-05-00-00 ədəd/pcs 2 13865 27730
Cəm ƏDV Yekun
28030 28030