Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Xadimələr üçün ayaqqabı cüt 80 5 400
2 Yağmurluq plaş ədəd 40 12 480
3 Xadimələr üçün göy xalat ədəd 40 14 560
4 Ağ xalat, şalvar və papaq ədəd 40 25 1000
5 Sviter (mühəndis-texniki-fəhlə heyəti) qış üçün ədəd 1300 9 11700
6 Odadavamlı geyim dəsti dəst 350 32.25 11287.5
7 İsti mahlıc qış şalvarı (fəhlələr, dəmiryolçular və mühəndislər üçün) ədəd 1130 13 14690
8 İsti mahlıc qısa qış gödəkçəsi (fəhlələr üçün) ədəd 830 16 13280
9 İsti mahlıc uzun qış gödəkçəsi (mühəndislər üçün) ədəd 300 18 5400
Cəm ƏDV Yekun
58797.5 10583.55 69381.05