Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Asbest ucluq 77.6x30x155 ədəd 10000 1.5 15000
2 Asbest ucluq 10x70 ədəd 100 2.2 220
3 Asbest ucluq 85x25x135 ədəd 1000 3 3000
Cəm ƏDV Yekun
3279.6 21499.6 0