Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 "ASK Plaza" inzibati binası il 1 23064 23064
2 "ASK Villa" inzibati binası il 1 29016 29016
3 "ASK Arena" idman kompleksi il 1 2880 2880
Cəm ƏDV Yekun
54960 9892.8 64852.8