Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Server otağı üçün yanğınsöndürmə və xəbərdaredici sistemlərin quraşdırılması ədəd 1 8666 8666
Cəm ƏDV Yekun
8666 1559.88 10225.88