Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Rəsmi internet səhifəsinin dizaynının yenilənməsi ədəd 1 2000 2000
2 Üz hissəsinin (front-end) kodlaşdırılması ədəd 1 1900 1900
Cəm ƏDV Yekun
3900 702 4602