Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Pazvari tipli qayış "B", L=2360 mm ədəd 30 6.93 207.9
2 Pazvari qayis B2413 (2456 Ld) ədəd 80 6.93 554.4
3 Pazvari tipli qayış B12,5X1075 ədəd 4 2.7 10.78
4 Dişli qayış 8M640 MA405Y11 b=50mm ədəd 1 49.5 49.5
5 Dişli qayış HTD 8M 3536, b=50mm, z=442 ədəd 1 220 220
6 Pazvari qayish (Narrow V-belt) 5V850 L = 2159 ədəd 14 6.16 86.24
7 Pazvari tipli qayish "B", L=1900 mm ədəd 8 5.39 43.12
8 Pazvari tipli qayış B22X5396 ədəd 8 26.95 215.6
9 Pazvari tipli qayış "A" L=1320 mm ədəd 4 2.7 10.78
10 Pazvati dişli qayış XPB1800/CVX710 ədəd 1 33 33
11 Pazvari tipli qayış 5VX670-5VX (5/8"X67") ədəd 20 33 660
12 Pazvari tipli qayis "A" L=700x12.5 LA ədəd 50 2.31 115.5
13 Pazvari qayış B17x3600 ədəd 8 12.32 98.56
14 Pazvari tipli qayış B22X4080 ədəd 8 16.17 129.36
15 Pazvari qayış 8V-1400; L=3556 mm ədəd 50 110 5500
16 Pazvari tipli qayish "A" L=1000 mm ədəd 14 2.7 37.73
17 Pazvari tipli qayış B17X4750 ədəd 4 21.56 86.24
18 Dişli qayış HTD 14M-1540, B=70mm ədəd 1 220 220
19 Pazvari qayis PIX SPB B=17mm,b=9mm H=13,5mm L=3100 ədəd 20 10.01 200.2
20 Pazvari qayış B17x3150 ədəd 20 10.01 200.2
Cəm ƏDV Yekun
8702.21 1566.3978 10268.6078