Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 1 tonluq 4 qulplu Polipropilen kisələr (Ölçüləri: 85x85x160 sm,parçanın qalınlığı 140 mikron, qulpların uzunluqları 145 sm (Üstdən açılan polietilensiz) ədəd 5000 8.72 43600
Cəm ƏDV Yekun
43600 7848 51448