Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Prunjerli nasos CAT 3535 Q=136,0 litr/deq H=85 bar CAT PUMS ədəd 2 11884.7 23769.41
2 Antiçuxur və germetika (Model:6106) ədəd 6 2.1484 12.89
3 Titrəyiş söndürücü (Model:6010) yeni 703414 (MAX 200 bar), ədəd 4 426.524 1706.09
4 Karter yağı, Oil, Crankcase 21 OZ (Model:6107) tübik ədəd 10 35.2199 352.2
5 Yağ, Gear Lube (Model:6110) tübik ədəd 10 45.7104 457.1
6 Pin, Crosshead (43864) Sürgüqolu barmağı ədəd 6 70.8283 424.97
7 Rod, Plunger (45116) Plunjer çubuğu ədəd 6 488.69 2932.14
8 Washer, Oil Seal (126587) shayba ədəd 24 13.256 318.14
9 Seal, Oil, Crankcase (100488) Yag kipləshdiricisi ədəd 24 27.4262 658.23
10 Slinger, Barrier (43865) Çəpər ədəd 24 8.9364 214.47
11 Retainer, Seal (814279) Tutucu ədəd 24 40.1794 964.31
12 Wick, Long Tab (44112) Plitə ədəd 24 13.0275 312.66
13 Plunger (M40x145) (43921) Plunjer ədəd 24 897.021 21528.5
14 Back-up-Ring, Plunger Retainer (20189) Həlqə ədəd 24 8.685 208.44
15 Həlqə - O-Ring, Plunger Retainer (701490) ədəd 24 1.2342 29.62
16 Daxili birləshdirici -Adapter, Female (46494,yeni 43926) ədəd 24 62.2119 1493.09
17 V-Packing (44609) Kipləshdirici ədəd 60 82.9187 4975.12
18 Xarici birləshdirici - Adapter, Male (43928, yeni 44117) ədəd 16 82.6673 1322.68
19 O-Ring, V-Packing Spacer (701492) Həlqə ədəd 24 4.4339 106.41
20 Back-up-Ring, V-Packing Spacer (48362) Həlqə ədəd 24 14.9702 359.28
Cəm ƏDV Yekun
24523.0902 160762.4802 0