Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dişli künc qoruyucu karton80х80х3 мм, L=6000мм (ag, laminat örtüklü, loqolu) metr 60000 23 1380000
Cəm ƏDV Yekun
1380000 0 1380000