Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 elektroliz təknə təmiri materialı karbon katod blokları və soyuq dib kütləsinin satınalınması ton 150 2460.0266666667 369004
Cəm ƏDV Yekun
0 369004