Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kvars qumu ГОСТ22551-2019 (0.8-16mm) 1 tonluq kisələrdə ton 30 280 8400
Cəm ƏDV Yekun
8400 1512 9912