Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kondisioner (məhsuldarlığı 18000 BTU/H) ədəd 4 952 3808
2 Kondisioner (məhsuldarlığı 24000 BTU/H) ədəd 6 1200 7200
3 Kondisioner (məhsuldarlığı 28000 BTU/H) ədəd 4 1531.5 6126
4 Kolonna tipli kondisioner FDF100VD/FDC100VS, 34000 BTU, ədəd 6 3178.5 19071
Cəm ƏDV Yekun
36205 6516.9 42721.9