Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qopmuş “ağlay” tavalarının bərpası m(2) 25 53.5 1337.5
2 Qopmuş “ağlay” karnizlərinin bərpası pagon metr 30 39 1170
3 Deformasiya olunmuş “ağlay” tavalarının ankerlənməsi, L=10 sm ədəd 842 3.3 2778.6
4 Deformasiya olunmuş “ağlay” karnizlərinin ankerlənməsi, L=15 sm ədəd 109 3.3 359.7
5 Ayaqaltıların qurulması və sökülmə m(2) 580 4 2320
6 İnşaat zibilinin toplanıb avtomaşınlarla 28 km məsafəyə daşınması ton 3.06 100 306
Cəm ƏDV Yekun
8271.8 0 8271.8