Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Vintaçan dəsti (zərbəli) TOREX ədəd 8 22 176
2 Ulduz açar dəsti ədəd 3 22 66
3 İkitərəfli açıq ağızlı qayka açarı 12X13 ədəd 8 2.1 16.8
4 Avtomobil germetikası ədəd 100 1.3 130
5 50 qramlıq qablaşmada olan soyuq qaynaq yapışqanı ədəd 30 1.15 34.5
6 Qurğuşun asetat (PbCH3COO x 3H2O) kg 2 50 100
7 Cilalayıcı maşın ədəd 1 200 200
8 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 24x27 ədəd 8 6.3 50.4
9 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 30x32 ədəd 4 10.5 42
10 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 14x17 ədəd 8 3.5 28
11 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 17x19 ədəd 8 4.2 33.6
12 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 22x24 ədəd 8 5.6 44.8
13 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 24x27 ədəd 8 7.7 61.6
14 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 27x30 ədəd 6 8.4 50.4
15 İki tərəfli bağlı ağızlı qayka açarı 30x32 ədəd 6 11 66
16 Kəlbətin ədəd 10 5 50
17 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 17x19 ədəd 8 4 32
18 Başlıqlı açar dəsti ədəd 5 33 165
19 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 8x10 ədəd 8 2 16
20 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 10x12 ədəd 8 2 16
Cəm ƏDV Yekun
3538.7 636.966 4175.666