Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 "Azintelecom" şirkətinə məhsus "Data Mərkəz"də "ASK" ASC-nin infrastrukturunu yerləşdirmək üçün ədəd 1 40022.54 40022.54
Cəm ƏDV Yekun
40022.54 7204.0572 47226.5972