Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Almaz kəsici dasi F=230 mm ədəd 8 6.33 50.64
2 Amirlənmiş cilalayıcı dairə 175x20x32 A24 ədəd 3 17.25 51.75
3 Almaz karandaş 3.00 (3kt) ədəd 10 86.25 862.5
4 Almaz karandash 10x40/HS78-2 ədəd 10 78.2 782
5 Abraziv dairə, P profil , Ø900x100x305, 93A F60, I 8V ədəd 5 690 3450
6 Almaz disk f=110 (kafel ve metlak kesmek uchun) ədəd 10 5.41 54.1
7 Fincanvari almaz dairə 12A245 150x10x32 80/63AC6 ədəd 3 11.5 34.5
8 Abraziv dairə, P profil , Ø900x100x305, WA F46, K8V ədəd 5 690 3450
9 Amirlənmiş kəsici dairə, 230x3x22 A24 ədəd 2700 2.07 5589
10 Amirlənmiş kəsici dairə, 115x3x22 A24 ədəd 600 0.75 450
11 Dairevi cilalama kagizi N280 ədəd 100 0.35 35
12 Amirlənmiş kəsici dairə 115x1,2x22 A24 ədəd 100 0.58 58
13 Amirlənmiş cilalayıcı dairə 230x6x22 A24 ədəd 2500 4.6 11500
Cəm ƏDV Yekun
26367.49 4746.1482 31113.6382