Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Taxta brus 50x100 L=6 metr (QOST 8486-86) m3 580 560 324800
2 Taxta brus 100x100 L=6 metr (QOST 8486-86) m3 750 560 420000
Cəm ƏDV Yekun
744800 134064 878864