Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Su Soyutma qülləsi 3 000 000 kcal/saat ədəd 1 184800 18480
2 Reduktor "Dişsan" (mühəriklə birlikdə, DMNF 1-120, P=15KVT (n gir = 1500döv/dəq, n çıx= 460döv/dəq , çevrim oranı 3-2/1) ədəd 1 2520 2520
3 Reduktor "Dişsan" (mühəriklə birlikdə) DMNF 1-120, P=15KVT (n gir = 1500döv/dəq, n çıx= 570döv/dəq ,çevrim oranı 2-6/1) ədəd 1 2520 2520
4 Reduktor "Dişsan" (mühəriklə birlikdə) DMNF 1-140, P=18,5KVT (n gir = 1500döv/dəq, n çıx= 460döv/dəq, çevrim oranı 3-2/1) ədəd 2 3443 6886
Cəm ƏDV Yekun
30406 0