Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Sıxılmış hava kompressoru - (FirstAİr FAS 30) ədəd 2 16906.78 33813.56
Cəm ƏDV Yekun
33813.56 6086.4408 39900.0008