Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Fəhlə və dəmiryolçular üçün manjetli mahlıc yay gödəkçəsi ədəd 1000 10 10000
2 Mühəndislər üçün manjetsiz mahlıc yay gödəkçəsi ədəd 300 10 3000
3 Fəhlələr və mühəndislər üçün mahlıc yay şalvarı ədəd 1300 9.5 12350
4 Mühəndislər üçün qısaqol yay köynəyi ədəd 300 6.5 1950
5 Fəhlələr üçün düyməsiz, boyunluqsuz sadə mayka ədəd 1500 3.5 5250
6 Laboratoriya işçilər üçün ağ xalat, şalvar və papaq ədəd 50 20 1000
7 Xadimələr üçün göy xalat ədəd 40 15 600
8 Xadimələr üçün ayaqqabı (tapoçka) cüt 90 7.5 675
9 Odadavamlı geyim dəsti dəst 350 27 9450
Cəm ƏDV Yekun
44275 7969.5 52244.5