Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dəbilqə ədəd 700 2.95 2065
2 Kip qoruyucu eynək ədəd 500 3.5 1750
3 Lepestok tipli respirator ədəd 130000 0.437 56810
4 Elektrik, qaz qaynaqçısı üçün maska ədəd 40 6.5 260
5 Dielektrik xalça 1000 V yuxarı 100 x 100 ədəd 100 11 1100
6 Səs məhdudlaşdırıcı qulaqcıqla təchiz olunmuş dəbilqə ədəd 40 14.5 580
7 Mühəndis eynəyi ədəd 1000 2.2 2200
8 Respirator 3M 7500 tipli -3M 6000tipli-3M 3000tipli -3-dən biri ədəd 200 26.5 5300
9 Rezin əlcək (boyalı) cüt 500 1.2 600
10 Tibbi əlcək cütü cüt 12300 0.12 1476
11 Qoruyucu sipər (odadavamlı) ədəd 1084 4.8 5203.2
12 İkiqat beşbarmaq fəhlə əlcək (montaj) cüt 13000 1.25 16250
13 Qara uzun rezin əlcək cüt 100 2.4 240
14 Nazik ikiqat beşbarmaq fəhlə əlcək cüt 10000 0.42 4200
15 Əl-üz dəsmali ədəd 10 6 60
16 Odadavamlı əlcək (qaynaqçı) cüt 5000 4.2 21000
17 Təsərrüfat sabunu ədəd 12000 0.55 6600
18 Dəbilqəli kepka ədəd 250 8 2000
Cəm ƏDV Yekun
127694.2 22984.956 150679.156