Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Çod piçker sipinder (N277078) ədəd 22662 3.06 69345.72
2 W asher ədəd 22662 0.102 2311.524
3 Dofer ədəd 9946 6.46 64251.16
4 Pad ədəd 782 1.36 1063.52
Cəm ƏDV Yekun
136971.924 0 136971.924