Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 T10552 ədəd 40 5.4621 218.484
2 R211183 ədəd 4 13.58028 54.32112
3 R222393 ədəd 4 86.2155 344.862
4 R228566 ədəd 2 33.3081 66.6162
5 R164820 ədəd 2 19.7064 39.4128
6 R267275 ədəd 2 51.7293 103.4586
7 R208755 ədəd 3 33.25455 99.76365
8 R228118 ədəd 3 19.7064 59.1192
Cəm ƏDV Yekun
986.03757 0 986.03757