Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Uzunboğaz botinka (36,37,38,48,49 ölçülərdə) cüt 650 57.5 37375
2 Qara rəngli uzunboğaz çəkmə (qadın üçün) cüt 1 35 35
3 Qara rəngli yay tuflisi (qadın üçün) cüt 6 30 180
4 Uzunboğaz rezin çəkmə (corablı) cüt 363 10 3630
5 Kazarma başmağı cüt 10 2.5 25
6 Aşpaz səndəli cüt 1 10.5 10.5
7 Uzunboğaz rezin çəkmə cüt 20 8.5 170
Cəm ƏDV Yekun
41425.5 7456.59 48882.09