Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Bitum dəmir qablarda ton 6.2 638 3955.6
2 Rubiroid qalınlıq 4-6 mm m(2) 3400 2 6800
3 Polietilen boru qaynaq aparatı Dn 2000 mm və Dn 110 mm boru üçün. Aksesuarları ilə ədəd 1 11878 11878
4 Təmizləyici vasitə vasitə (çətin təmizlənən yağlar üçün) kg 20.4 48 979.2
5 Plastik pəncərə 205smX225 sm (ExH) ədəd 50 220 11000
Cəm ƏDV Yekun
34612.8 6230.304 40843.104