Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Streplenta 12 mm ədəd 70 25 1750
2 Zajim 12 mm ədəd 6000 0.05 300
3 Streç (eni 450-500 mm) ədəd 50 12 600
4 Skob 23x8(karton tikmək üçün) ədəd 5500 0.7 3850
5 Stepler(karton tikmək üçün) ədəd 110 15 1650
6 Skoç böyük 45 mm ədəd 100 4.5 450
Cəm ƏDV Yekun
8600 1548 10148