Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Hazırlıq işləri (Geodeziya ölçmə avadanlıqlarının hazırlanması, PUA-nın ərazidə uçması üçün rəsmi müvafiq icazənin alınması) ədəd 1 200 200
2 Geodeziya istinad nöqtələrinin qurulması və onların plan-yüksəklik bağlantısı ədəd 5 75.65 378.25
3 DRON vasitəsi ilə hava çəkilişlərinin aparılması ha 704 10 7040
4 Ortofotoplanların hazırlanması (Nöqtələr buludunun hazırlanması, rəqəmsal yerüstü səth modelinin (DSM), rəqəmsal ərazi modelinin (DTM) yaradılması ha 704 1.3 915.2
5 1:1000 miqyaslı ortofotoplanlar üzrə situasiyanın (konturların) deşifrlənməsi ha 704 2.52 1774.08
6 Ortofotoplanlar əsasında əsas kontur xətləri (horizontallar) 2,5 metrdən bir, köməkçihorizontallar isə 0,5 m olmaqla 1:1000 miqyaslı planların elektron vektor formatında (*.dxf və ya *.dwg faylı şəklində) tərtib edilməsi ha 704 6.1 4294.4
7 Hesabatın tərtib edilməsi ədəd 1 790.3 790.3
Cəm ƏDV Yekun
15392.23 2770.6014 18162.8314