Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Oksigen reduktor Ədəd 4 97.8 391
2 Propan reduktoru Ədəd 4 69 276
3 Antipas VD- 40 Ədəd 80 5.5 440
4 Laqon Bosch -230mm Ədəd 2 198 396
5 Laqon Bosch -125mm Ədəd 2 99 198
6 Hidravlik araba - 2.5 tonluq Ədəd 2 522.5 1045
7 Drel Bosch GSB 19-2RE Professional Ədəd 2 280.5 561
8 Laqonda üçün kəsici diam . d 230x3mm Ədəd 420 2.5 1062.6
9 Laqonda üçün kəsici diam . d115x3mm Ədəd 350 1.2 402.5
10 Laqonda üçün yona daş d115 mm Ədəd 140 1.6 225.4
11 Yanmış məftil d 1mm kq 70 2 136.9
12 Yanmış məftil d 2mm kq 120 2 234.6
13 Qaz açarı dəsti №1 - İZELTAŞ Dəst 3 42.7 128
14 Qaz açarı dəsti №2 - İZELTAŞ Dəst 3 75.9 227.7
15 Qaz açarı dəsti №3 - İZELTAŞ Dəst 3 121 363
16 Elektrod 2.5 mm sabit Paçka 60 9.2 552
17 Elektrod 3.2 mm sabit Paçka 60 13.8 828
18 Elektrod 4mm sabit Paçka 45 17.3 776.3
19 Elektrod 2.5 mm dəyişən Paçka 30 9.2 276
20 Elektrod 3.2 mm dəyişən Paçka 35 13.8 483
Cəm ƏDV Yekun
16088.7 2896 18984.7