Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Bişirilmiş karbon anod bloklarının satınalınması ton 12000 1495 17940000
Cəm ƏDV Yekun
0 17940000