Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 DÜST 5951-83 standartına uyğun (1380x2)x(540x4) x 150 mkr polietilen örtük Ton 82 3050 250100
2 DÜST 5951-83 standartına uyğun (1245x2)x(420x4)x150 mkr polietilen örtük Ton 8 3050 24400
Cəm ƏDV Yekun
274500 49410 323910