Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 1 tonluq 4 qulplu Polipropilen kisə ədəd 3000 9.9 29700
Cəm ƏDV Yekun
29700 5346 35046