Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Alunit mədəninin ehtiyatlarının qiymətləndirməsinə dair məsləhət xidmətləri və ikimərhələli tender üzrə əsas şərtlər toplusunun hazırlanması, tender nəticəsində əldə olunan təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi xidmətləri ədəd 1 7740 7740
Cəm ƏDV Yekun
7740 0 7740