Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 DÜST17498-72 standartlarına uyğun Ton 2750 48.97 134667.5
Cəm ƏDV Yekun
114 125 20542.5 134667.5