Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 DÜST 9078-84 standartlarına uyğun 1000*1200mm ölçüdə taxtaaltlıq Ədəd 17000 7.1 120700
2 DÜST 9078-84 standartlarına uyğun 800*1200mm ölçüdə taxtaaltlıq Ədəd 1000 6.5 6500
Cəm ƏDV Yekun
127200 0 127200,00