Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 DÜST 25951-83 marka P standartlarına uyğun (1380*2)x(540*4)x150mkr Ton 24 2800 67200
2 DÜST 25951-83 marka P standartlarına uyğun (1245*2)x(420*4)x150mkr Ton 10 2800 28000
Cəm ƏDV Yekun
95200 17136 112336