Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 DÜST 9078-84 standartalarına uyğun 100xd120 sm Ədəd 22000 7.28 160160
2 DÜST 9078-84 standartalarına uyğun 80xd120 sm Ədəd 5000 7.28 36400
Cəm ƏDV Yekun
166576.271 29983.729 196560