Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Xəzinadarlıq modulunun funksionallığının artırılması ədəd 1 17900 17900
Cəm ƏDV Yekun
17900 3222 21122