Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 V tipli 6 kün ötürücü qayış BB101 ədəd 5 16.78 83.9
2 V tipli 6 kün ötürücü qayış BB102 ədəd 20 16.93 338.6
3 V tipli 6 kün ötürücü qayış BB103 ədəd 500 17.08 8540
4 V tipli 6 kün ötürücü qayış BB144 ədəd 240 23.25 5580
5 V tipli 6 kün ötürücü qayış BB155 ədəd 30 24.9 747
6 V tipli 6 kün ötürücü qayış BB170 ədəd 24 27.16 651.84
7 V tipli ötürücü qayış 9,2x1150 La ədəd 20 2.63 52.6
8 V tipli ötürücü qayış 12,5x1150 La ədəd 50 2.63 131.5
9 V tipli ötürücü qayış 12,5x1250 La ədəd 60 2.72 163.2
10 V tipli ötürücü qayış 12,5x1500 La ədəd 15 2.95 44.25
11 V tipli ötürücü qayış 12,5x2450 La ədəd 4 3.8 15.2
12 V tipli ötürücü qayış 12,5x2800 La ədəd 80 4.12 329.6
13 V tipli ötürücü qayış 17x950 La ədəd 64 2.93 187.52
14 V tipli ötürücü qayış 17x1200 Li ədəd 100 3.28 328
15 V tipli ötürücü qayış 17x1250 La ədəd 210 3.35 703.5
16 V tipli ötürücü qayış 17x1350 La ədəd 30 3.49 104.7
17 V tipli ötürücü qayış 17x1400 La ədəd 80 3.56 284.8
18 V tipli ötürücü qayış 17x1450 La ədəd 85 3.63 308.55
19 V tipli ötürücü qayış 17x1500 La ədəd 135 3.7 499.5
20 V tipli ötürücü qayış 17x1550 La ədəd 30 3.77 113.1
Cəm ƏDV Yekun
49676.75 8941.815 58618.565