Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Odadavamlı beton -Arcast LC 185 AL ton 43 2649.94 113947.42
2 Odadavamly beton -Arcast LC 145 AL ton 2 2023.42 4046.84
3 Odadavamlı beton- Arcast LC 165 AL ton 5 2081.88 10409.4
4 Odadavamli sement – İnsertec IS 4 0.6 AN ton 10 1557.24 15572.4
Cəm ƏDV Yekun
143976.06 25915.6908 169891.7508