Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 İzolyasiya lenti (enli) ədəd 340 1.2 408
2 İzolyasiya lenti (ensiz) ədəd 500 0.75 375
3 Klingersil kipləşdirici 0,5mm m2 10 35 350
4 Klingersil kipləşdirici 1mm m2 15 60 900
5 Klingersil kipləşdirici 3mm m2 5 110 550
6 Kipləşdirici 15x35x7 ədəd 23 2 46
7 Kipləşdirici 16x30x10 ədəd 30 2 60
8 Kipləşdirici 16x35x7 ədəd 23 2 46
9 Kipləşdirici 25x42x10 ədəd 10 2 20
10 Kipləşdirici 30x52x10 ədəd 20 2 40
11 Kipləşdirici 40x55x10 ədəd 10 2 20
12 Kipləşdirici 40x60x10 ədəd 20 2 40
13 Kipləşdirici 45x65x10 ədəd 20 3 60
14 Kipləşdirici 50x70x10 ədəd 184 4 736
15 Kipləşdirici 60x85x10 ədəd 30 4 120
16 Kipləşdirici 65x90x10 ədəd 90 4 360
17 Kipləşdirici 70x95x10 ədəd 30 4 120
18 Kipləşdirici 75x90x10 ədəd 80 4 320
19 Kipləşdirici 75x100x10 ədəd 30 5 150
20 Kipləşdirici 75x100x12 ədəd 36 5 180
Cəm ƏDV Yekun
83811 15085.98 98896.98