Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ağ kağız A-3 bağlama 40 7.2 288
2 Ağ kağız A-4 bağlama 3800 3.024 11491.2
3 Ağ kağız A-4 ( 100 qr) bağlama 30 7.2 216
4 Qeyd kağızı (rəngli)(125 ədədli yapışqanlı ayrac 5 rəng) ədəd 350 0.4032 141.12
5 Rezinli qovluq ədəd 250 0.672 168
6 Qovluq şəffaf fayllarla 60 vərəqli ədəd 130 2.064 268.32
7 Qovluq şəffaf fayllarla 100 vərəqli ədəd 130 4.032 524.16
8 Dar arxiv qovluğu ədəd 350 1.536 537.6
9 Geniş arxiv qovluğu ədəd 800 1.536 1228.8
10 Qovluq sıxma ədəd 250 0.384 96
11 Qovluq telli (nazik) ədəd 600 0.1248 74.88
12 Sekreter qovluğu ədəd 170 1.152 195.84
13 Qrafit qələm ədəd 1500 0.0576 86.4
14 Mexaniki qrafit qələm içliyi 0,7 mm ədəd 250 0.1632 40.8
15 Qrafit qələm içliyi №0,5 ədəd 250 0.1536 38.4
16 Mexaniki qrafit qələm №0,5 ədəd 300 0.2112 63.36
17 Karandaş yonan ədəd 130 0.1248 16.224
18 Diyircəkliqələm Göy mavi 1,0 mm ədəd 2100 0.048 100.8
19 Diyircəkliqələm qırmızı 1,0mm ədəd 150 0.048 7.2
20 Diyircəkliqələm Qara 1,0 mm ədəd 100 0.048 4.8
Cəm ƏDV Yekun
29092.5504 5236.659072 34329.209472