Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Çevik mufta birləshdiricisi 1. M 1'' ədəd 25 40.77 1019.25
2 Çevik mufta birlə?diricisi 2. M 1'' ədəd 25 40.77 1019.25
3 Yaglama shprisi ədəd 3 40.77 122.31
4 Yağlama ucluğunun şprisi ədəd 20 4.077 81.54
5 Zolaqvari mishar M42 34x1.1x3/4 Pt ədəd 10 135.9 1359
6 Yaglama uclugu 1.8 NPT ədəd 20 5.436 108.72
7 Sıxıcı polad yay Ø60xØ38, L=130mm, d=12mm, n=6 ədəd 50 54.36 2718
8 Polad tor 35-2,0 b=1.5m DÜİST 5336-67 m(2) 30 5.0283 150.849
9 Domkrat ДГ100П50 dəsti (НРГ-7020 markalı hidravlik nasos və birləşdirici ləvazimatlarla birlikdə) dəst 1 2101.473447 2101.473447
10 Domkrat ДГ200П50 dəsti (НРГ-7035 markalı hidravlik nasos və birləşdirici ləvazimatlarla birlikdə) dəst 1 3336.437517 3336.437517
11 Domkrat ДГ50П50 dəsti (НРГ-7010 markalı hidravlik nasos və birləşdirici ləvazimatlarla birlikdə) dəst 2 1563.415449 3126.830898
12 Tarelka tipli yaylı şayba PVD 050025200XD ədəd 100 16.308 1630.8
13 Genişləndirici çən Q=200L, P=6 atm ədəd 5 339.75 1698.75
14 Sinklənmiş polad tor b=3mm,50x50mm DÜST 5336-80 m(2) 60 8.8335 530.01
15 Yaglama shprisi ədəd 8 40.77 326.16
16 Düz yagdanliq (maslenka) M10x1 ədəd 100 0.8154 81.54
17 Düz yağdanlıq (maslenka) M8x1 ədəd 100 0.8154 81.54
18 Maye yağ üçün püskürdücü V=0,5litr ədəd 5 5.436 27.18
19 Mufta və yastiq cixarici alət 200mm (8") ədəd 6 95.13 570.78
20 Mufta və yastıq çıxarıcısı D150mm (6") ədəd 6 67.95 407.7
Cəm ƏDV Yekun
70042.502484 12607.65044712 82650.15293112