Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddənin satın alınması kq 10000 2.93 29300
Cəm ƏDV Yekun
29300 0 29300